آگهی استخدام

ارزشمندترین سرمایه‌ ی هر شرکتی منابع انسانی و مهارت های پرسنل آنها مجموعه می باشد. ما همه برآنیم همواره در جهت فراهم آوردن زمینه ی شکوفایی استعداد و خلاقیت شما دوستان گرامی، در آبادانی کشورعزیزمان نقش بسزایی داشته باشیم.

 همانطور که نیروی خوب، ما را در مسیر سرمایه گذاری اقتصاد پیش می برد. ما نیز متعهد هستیم در تجربه کاربری دوستان گرامی موثر باشیم.

 

شرایط عمومی در شرکت رادسایت :

 

  • نظم
  • پشتکار
  • هوش و استعداد
  • خلاقیت
  • داشتن روحیه تیمی
  • انگیزه
  • تعهد
  • صداقت
  • امانت‌ داری
  • سرمایه گذاری بلند مدت

 

 

  فهرست موقعیت‌های کاری موجود در رادسایت

 

محل کار:

 

تهران، دفتر مرکزی